Цене књиговодствених услуга

Цене књиговодствених услуга зависе од облика организовања и обима текуће документације која се доставља на обраду. Цене које следе су почетне и на месечном нивоу:

  • Предузетничка радња која није у ПДВ-у ……………………………….. почев од 30 еура;
  • Предузетничка радња у систему ПДВ-а …………………………………. почев од 60 еура;
  • Друштво са ограниченом одговорношћу ……………………………….. почев од 100 еура;
  • Консалтинг услуга ……………………………………………………………………. почев од 80 еура.

Начин плаћања је по истеку месеца у којем је пружена услуга. Фактура се израђује коришћењем средњег курса заокруженог на горњу јединицу.