Цене осталих услуга

Ове услуге обухватају комплетну припрему документације. Клијенту преостаје да уплати потребне таксе и да овери одређена документа пред органима овере.

  • Оснивање привредног друштва (ДОО)…………………….. 50 еура
  • Промена на привредном друштву (прва)…………………. 20 еура
  • Промена правне форме ……………………………………………. 200 еура
  • Ликвидација (почетак) ……………………………………………… 100 еура
  • Ликвидација (завршетак – брисање) ………………………… 100 еура