Цене софтвера

Износ потребне инвестиције за набавку пословног софтвера зависи од више фактора. У основи дели се на цену куповине потребних лиценци и трошкове имплементације.

За набавку пословног софтвера Calculus потребно је купити лиценцу за Sybase SQLAnywhere. Цена лиценце је 150 еура + ПДВ по рачунару. Даље коришћење програмског пакета Calculus  се наплаћује 20 еура + ПДВ месечно. Ово је цена основног пакета, а за детаљније информације о ценама погледајте комплетан ценовник.

Трошкови имплеентације износе 20 еура по сату, а детаљније погледајте на страни за имплементацију.