Услуге

 • Извештај о трансферним ценама

  Правна лица и предузетници, који су у току године имали трансакције са повезаним лицима, у обавези су да уз Порески биланс и Пореску пријаву за порез на добит саставе Извештај (Елаборат) о трансферним ценама. Циљ Извештаја о трансферним ценема  је да се изврши провера да ли је пословање по повлашћеним условима између повезаних лица имало …

 • Имплементација софтвера

  Поред стандардних опција којима се покривене уобичајене евиденције пословни софтвер поседује висок степен прилагодљивости. Свако предузеће има своје специфичности и изискује одређена прилагођавања. Имплементација се одвије у неколико фаза: Припремна фаза Прикупљање података о пословним активностима, евидентирање посебних захтева, очекивања и специфичних извештаја. Провера изводљивости и припрема акционог плана. Оперативна фаза У овој фази се …

 • Припрема документације и остало

  Оснивање предузећа ………………. 50 ЕУР Услуга оснивања предузећа подразумева: Саветовање око доношења одлука при оснивању предузећа (обухвата и проверу заузетости жељеног назива); Израда оснивачког акта са осталом пратећом документацијом (Уговор/Одлука о оснивању, ОП образац, Регистрациона пријава…) Предаја аконтационе ПДП пријаве Пореској Управи (након успешног оснивања) У скопу ове услуге ми вам израђујемо комплетну документацију потребну …

 • Рачуноводствене услуге

  2Рачуноводствене услуге пружамо широком спектру правних лица различитих делатности. Постоје три начина пружања рачуноводствених услуга. Прва два се односе на агенцијско пружање услуга, и то потпуно или само финансијско. Први начин је основни и подразумева формирање комплетне књиговодствене евиденције на основу валидене књиговодствене документације коју клијент доставља на књижење. Други начин подразумева да клијент самостално …