Имплементација софтвера

Поред стандардних опција којима се покривене уобичајене евиденције пословни софтвер поседује висок степен прилагодљивости. Свако предузеће има своје специфичности и изискује одређена прилагођавања.

Имплементација се одвије у неколико фаза:

Припремна фаза

Прикупљање података о пословним активностима, евидентирање посебних захтева, очекивања и специфичних извештаја. Провера изводљивости и припрема акционог плана.

Оперативна фаза

У овој фази се приступа инсталацији програмске опреме на рачунарској инфраструктури клијента. Подешавање магацина, врсти докумената и осталих опција. Евентуално, пуњење припремљених шифарника артикала, комитената, радника у нову базу података. Оперативна фаза се завршава коначним тестирањем.

Финална фаза

Програмска опрема је инсталирана и у овој фази крећемо са обуком запослених. У току обуке додатно подешавамо систем и клијента полако креће са употребом новопостављене програмске опреме.

Пост оперативна фаза

Првих пар месеци употребе програмске опреме могућа је потреба за значајнијим присуством имплементатора. У почетку рада могуће је да ће постати видљиви захтеви за додатним подешавањем или дотеривањеем одређених извештаја.


Цена имплементације је 20 еура по сату ангажовања. У пракси, једноставније имплементације се могу обавити за 5-10 сати, док се за компликованија сценарија може утрожити и до 50 сати рада.