Рачуноводствене услуге

2Рачуноводствене услуге пружамо широком спектру правних лица различитих делатности. Постоје три начина пружања рачуноводствених услуга. Прва два се односе на агенцијско пружање услуга, и то потпуно или само финансијско. Први начин је основни и подразумева формирање комплетне књиговодствене евиденције на основу валидене књиговодствене документације коју клијент доставља на књижење. Други начин подразумева да клијент самостално води материјално књиговодство, а на књижење доставља формирана документа као што су улазне калкулације, нивелације, фактуре и друго. Трећи начин пружања рачуноводсвене услуге се односи на саветодавне услуге. То је у случају када клијент има код себе организовану оперативну обраду књиговодствене документације, док се наша услуга састоји у контроли књижења, давању инструкција, изради ПДВ пријава, обрачуна зарада, израда финансијских извештаја и осталог.